messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Hướng dẫn ôn thi Tổng cục Dự trữ vị trí Chuyên viên Dự trữ

Hướng dẫn ôn tập và chia sẻ tài liệu ôn thi vị trí Chuyên viên Dự trữ tại Tổng cục Dự trữ 2024

1. Tổng hợp chỉ tiêu vị trí Chuyên viên Dự trữ Tổng cục Dự trữ 2024

1.1. Số lượng chỉ tiêu vị trí Chuyên viên Dự trữ 

 • Chỉ tiêu: 94 chỉ tiêu trên toàn quốc
 • Thời gian nhận hồ sơ qua đường bưu chính kể từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 19/7/2024
 • Thời gian tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trong 05 ngày làm việc, từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (trong giờ hành chính từ 08 giờ đến 17 giờ hàng ngày).

1.2. Danh sách chỉ tiêu vị trí Chuyên viên Dự trữ từng khu vực

Khu vực

Chỉ tiêu 

Cục DTNNKV Hà Nội

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Tây Bắc

2 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Bắc Thái

2 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Vĩnh Phú

5 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Hà Bắc

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Hải Hưng

3 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Đông Bắc

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Thái Bình

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Hà Nam Ninh

2 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Thanh Hóa

3 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Nghệ Tĩnh

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Nam Trung Bộ

8 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Bắc Tây Nguyên

3 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Nam Tây Nguyên

3 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Đông Nam Bộ

8 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Hồ Chí Minh

6 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Cửu Long

4 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Tây Nam Bộ

6 chỉ tiêu

Cục DTNNKV Cơ quan Tổng cục

14 chỉ tiêu

2. Điều kiện ứng tuyển vị trí Chuyên viên Dự trữ Tổng cục Dự trữ 2024

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước

a. Ứng viên đủ điều kiện đăng ký dự tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

b. Ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

 • Không cư trú tại Việt Nam
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Điều kiện về chuyên ngành đào tạo khi ứng tuyển vào Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Tài chính; Kế toán; Kinh tế; Kiểm toán; Ngân hàng; Kế hoạch; Quản trị kinh doanh; Tín dụng; Đầu tư; Ngân sách; Thuế; Hải quan; Quản lý kinh doanh.

3. Hướng dẫn ôn thi Chuyên ngành vị trí Chuyên viên Dự trữ tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

3.1. Danh mục tài liệu Chuyên ngành vị trí Chuyên viên Dự trữ

 • Luật Ngân sách Nhà nước 2015
 • Nghị định 56 quy định chi tiết Nghị quyết số 1024
 • Nghị định số 163 quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách
 • Quyết định 36 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
 • Quyết định 135 về cơ cấu tổ chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực
 • Quyết định 388 quy định cơ cấu tổ chức của Cục CNTT, TK và KĐ hang
 • Quyết định 982 quy định cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Tổng
 • Thông tư 131 sửa đổi bổ sung Thông tư 145
 • Thông tư 145 về kế hoạch dự trữ quốc gia
 • Văn bản hợp nhất Luật Dự trữ quốc gia
 • Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Văn bản hợp nhất Nghị định 94 và Nghị định 128
 • Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật
 • Thông tư 342 hướng dẫn thi hành Nghị định 163

3.2. Danh mục nội dung ôn thi Môn học Tiếng Anh

 • Danh từ, Đại từ
 • Tính từ, Trạng từ và Câu so sánh
 • Mạo từ, liên từ và giới từ
 • Lượng từ và dạng của động từ
 • Thì của động từ, Câu bị động và Phrasal Verb
 • Mệnh đề quan hệ, Sự hoà hợp giữa Chủ ngữ Vị ngữ và Câu hỏi đuôi
 • Câu điều kiện, câu mong ước, thể giả định, đảo ngữ
 • Dạng bài đọc hiểu, Viết lại câu và đục lỗ.

4. Lộ trình chinh phục kỳ thi tuyển vị trí Chuyên viên dự trữ Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024 

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước, chưa biết xây dựng hệ thống ôn tập sao cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đừng lo, hãy để UB Academy xây dựng cho bạn một lộ trình ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước - cam kết vượt qua vòng nghiệp vụ. Trong khóa học này, bạn sẽ được:

 • Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm Tổng cục Dự trữ Nhà nước phần Kiến thức chung 
 • Hệ thống hoá toàn bộ văn bản pháp luật phần Nghiệp vụ
 • Hệ thống kiến thức Tiếng anh đặc thù cho các vòng thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đảm bảo đầu ra thi tuyển, tăng khả năng cạnh tranh với các ứng viên khác. Đăng ký nhận tư vấn ngay hôm nay!