messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Hướng dẫn ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2023 hiệu quả

Bài viết tổng hợp thông tin về kỳ thi Ngân hàng Nhà nước 2023, hệ thống tài liệu thi đầy đủ, giúp các ứng viên ôn thi Ngân hàng Nhà nước hiệu quả

1. Hình thức thi Ngân hàng Nhà nước 2023

1.1. Hình thức thi Ngân hàng Nhà nước vòng 1

 • Khi vào thi, các ứng viên chỉ được mang bút, máy tính còn giấy nháp sẽ do hội đồng thi cung cấp.
 • Các ứng viên sẽ được kiểm tra máy trước khi thi, nếu không còn lỗi gì thì bắt đầu làm bài thi.

Phần thi Kiến thức Chung

 • Làm bài thi Kiến thức Chung trước, thời gian thi 60 phút. Hình thức thi trắc nghiệm, câu nào chưa chọn được đáp án có thể quay lại để chọn được.
 • Thi xong sẽ có kết quả luôn, nếu đạt trên 30 câu đúng phần thi Kiến thức Chung sẽ tiếp tục ở lại để làm bài thi Tiếng anh.

Phần thi Tiếng Anh

 • Thời gian thi: 30 phút,  30 câu
 • Nếu đúng trên 15 câu là qua vòng 1. 
 • Sau khi thi xong, các ứng viên được ghi điểm vào danh sách, các thí sinh lưu ý ký đầy đủ 2 bản (KTC +TA) trước khi về.

1.2. Hình thức thi Ngân hàng Nhà nước vòng 2

 • Các ứng viên sẽ thi theo ca, những người cùng một ca ai đến điểm danh. Ngoài ra, các thí sinh sẽ tập trung tất cả vào một phòng và chờ gọi. Mỗi lượt sẽ gọi tầm 10 bạn vào phòng thi.
 • Khi vào phòng thi, các bạn sẽ được bốc thăm đề để trả lời câu hỏi (ứng viên sẽ rút thăm câu hỏi), và được phát giấy thi. Phòng này có giám thị coi thi, giám thị hành lang như đi thi đại học, và các ứng viên ngồi tách xa nhau. 
 • Thời gian làm bài từ 15-30 phút, nhanh hơn hay chậm hơn chút thì phụ thuộc vào ứng viên phỏng vấn trước mình.

>> Xem thêm bài viết: Trải nghiệm thi tuyển Ngân hàng Nhà nước năm 2022 từ ứng viên

2. Cấu trúc đề thi Ngân hàng Nhà nước 2023

Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy 
 • Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
 • Phần I - Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút
 • Phần II - Ngoại ngữ tiếng Anh: Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút. 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm)
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
 • Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị)

3. Đề cương ôn tập Ngân hàng Nhà nước 2023

3.1. Đề cương môn học Ngân hàng Thương mại 

 • Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi bổ sung Luật số 12/2017)
 • Quản lý nguồn vốn & tài sản Ngân hàng thương mại
 • Thông tư 39/2016/TT-NHNN
 • Thông tư 42/2011/TT-NHNN -> Nghiệp vụ tín dụng và cho vay
 • Thông tư 48/2018/TT-NHNN
 • Thông tư 49/2018/TT-NHNN -> Nghiệp vụ huy động vốn và tiền gửi
 • Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Chuyên viên thanh tra, giám sát ngân hàng)
 • Thông tư 41/2016/TT-NHNN
 • Thông tư 22/2019/TT-NHNN (CHuyên viên thanh tra, giám sát ngân hàng)

3.2. Đề cương môn học Tài chính - Tiền tệ

Phần 1: Tổng quan về Tài chính & Tiền tệ

 • Chương 1: Tổng quan về tiền tệ
 • Chương 2: Thị trường tài chính
 • Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian

Phần 2: Chính sách tiền tệ

 • Chương 4: Tín dụng và lãi suất tín dụng
 • Chương 5: Cung cầu tiền tệ và Quá trình cung ứng tiền tệ
 • Chương 6: Lạm phát

3.3. Đề cương môn học Ngân hàng TW

Phần 1: Hệ thống văn bản pháp luật cần đào tạo

a. Nhóm văn bản chung liên quan đến hoạt động của NHNN và hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng TW cơ bản

b. Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, giám sát, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh

Phần 2: Đề cương ôn tập

 • Chương 1: Tổng quan về NH Trung ương
 • Chương 2: Phát hành tiền của NH Trung ương
 • Chương 3: Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông
 • Chương 4: Hoạt động Tín dụng và Thanh toán của Ngân hàng Trung ương
 • Chương 5: Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương
 • Chương 6: Thanh tra, giám sát và kiểm soát nội bộ

4. Các dạng bài tập ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2023

 • Bài tập lãi suất
 • Bài tập số nhân tiền
 • Bài tập tài chính doanh nghiệp: Bài tập chỉ số tài chính doanh nghiệp
 • Bài tập sản lượng quốc gia: Tính GDP, tính AD
 • Bài tập giới hạn an toàn của Tổ chức tín dụng
 • Bài tập giới hạn cấp tín dụng và dự phòng rủi ro

Đăng ký tư vấn miễn phí ôn thi Ngân hàng Nhà nước - Khóa học luyện thi giúp bạn chinh phục kỳ thi NHNN 2023: