messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nộp Kho bạc Nhà nước

Kỳ tuyển dụng Kho bạc Nhà nước 2023 đang đến gần, cùng tìm hiểu hồ sơ nộp công chức Kho bạc Nhà nước gồm những gì qua bài viết dưới đây

1. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Kho bạc Nhà nước

Để chuẩn bị hồ sơ thi công chức Kho bạc Nhà nước 2023, bạn cần tuân thủ các quy định và quy trình của cơ quan này. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan của UB Academy về những thứ bạn chuẩn bị hồ sơ Kho bạc Nhà nước:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của KBNN 
 • Bản photo bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên hoặc miễn thi ngoại ngữ trong tuyển dụng (nếu có)
 • 3 phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 02 ảnh (4cmx6cm) chụp trong thời gian từ 6 tháng gần đây tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh

>> Xem thêm: Điều kiện ứng tuyển Kho bạc Nhà nước tại đây

2. Đối tượng đủ điều kiện ứng tuyển Kho bạc Nhà nước 

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

3. Cấu trúc đề thi Chuyên viên Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 2023

3.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
 • Nội dung thi và thời gian thì gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KTNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian thi 60 phút, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, gồm:

 • Hiến pháp năm 2013;
 • Luật Tổ chức Chính phủ số 16/2015/QH13,
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2013/QH13,
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
 • Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 28/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016,
 • Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gia:
 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008,
 • Luật sửa đổi, bổ su | một số điều của Luật Cán bộ, công thức số 71/Q112 và Luật Việt chức số 58/201 QH12;
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 • Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chinh nhà quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,
 • Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:
 • Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cân KBNN vực thuộc Bộ Tài chính,
 • Quyết định số 161 8/QĐ-BTC ngày 22/8/2013 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
 • Quyết định số 4524/QĐ-KBNN ngày 09/2018 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phần II: Ngoại ngữ thi môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi là 30 phút Trong đó vị trí Chuyên viên nghiệp vụ trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

LƯU Ý: 

 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đang cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
 • Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Thi viết
 • Thời gian thi: 180 phút

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/6/2015;
 • Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi Linh một số điều của Luật Ngân sách nhà nước,
 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 15/5/2015,
 • Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

4. Ôn luyện hiệu quả Kho bạc Nhà nước

Lộ trình ôn luyện Kho bạc Nhà nước 2023 do UB cùng các chuyên gia biên soạn cung cấp cho ứng viên bộ kiến thức đầy đủ, bài bản về Kiến thức Chung và Kiến thức Chuyên ngành của kỳ thi Kho bạc Nhà nước. 

Đây là lộ trình ôn thi duy nhất trong tháng 11, giúp các bạn tự tin chuẩn bị kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi Kho bạc Nhà nước vào Quý IV.

Lộ trình ôn thi phù hợp với tất cả các vị trí, giúp các ứng viên:

 • Nắm chắc hiểu biết chung về Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
 • Cung cấp các kiến thức về chuyên viên nghiệp vụ, giúp các ứng viên nắm rõ các thông tư về các chương luật, thông tư quan trọng

Đăng ký tư vấn miễn phí lộ trình ôn Kho bạc Nhà nước tại: