messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Điều kiện ứng tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thông báo tuyển dụng năm 2024 với chỉ tiêu lên đến 515 chỉ tiêu. Hãy cũng UB Academy tìm hiểu rõ hơn về điều kiện ứng tuyển tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong bài viết dưới đây.

1. Quy định chung về điều kiện ứng tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

1.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước

a. Ứng viên có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước nếu

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

b. Ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển công chức nếu

 • Không cư trú tại Việt Nam
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.2. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ

a. Trình độ tin học

 • Vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia và Kế toán viên: Thí sinh có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Không yêu cầu.

b. Trình độ ngoại ngữ

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (tại Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước): Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (tại các Cục DTNN Khu vực), Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia và Kế toán viên: Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: không phải thi ngoại ngữ.

1.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương kinh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét tại Vòng 2.

THAM GIA NHÓM ZALO HƯỚNG DẪN ÔN THI VIETCOMBANK TẠI ĐÂY

2. Điều kiện về chuyên ngành đào tạo khi ứng tuyển vào Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

2.1. Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Tài chính; Kế toán; Kinh tế; Kiểm toán; Ngân hàng; Kế hoạch; Quản trị kinh doanh; Tín dụng; Đầu tư; Ngân sách; Thuế; Hải quan; Quản lý kinh doanh.

2.2. Đối với vị trí Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng:

- Đối với hồ sơ nộp vào Vụ Tổ chức cán bộ: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Bảo hiểm.

- Đối với hồ sơ nộp vào các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Quản trị văn phòng; Bảo hiểm.

2.3. Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

2.4. Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Khoa học máy tính; Hệ thống máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông máy tính; Công nghệ phần mềm; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Kỹ thuật điện tử và viễn thông; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; Tin học; Kỹ thuật phần mềm; Toán Tin; Toán - tin ứng dụng; Điện tử viễn thông; Sư phạm tin học; Kỹ thuật mật mã; An toàn thông tin.

2.5. Đối với vị trí Kế toán viên: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/ chuyên ngành ngoại ngữ): Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

2.6. Đối với vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; vật liệu polyme; Sinh học ứng dụng; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật hóa học.

2.7. Đối với vị trí Văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Văn thư; Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học.

Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng, thí sinh phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính; văn thư - lưu trữ; lưu trữ.

2.8. Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; sinh học, hóa học; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các ngành/chuyên ngành kinh tế thì phải có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành/chuyên ngành nêu trên.

2.9. Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Lưu ý: Đối với thí sinh dự thi vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hoặc có bằng sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

3. Lộ trình chinh phục kỳ thi tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước, chưa biết xây dựng hệ thống ôn tập sao cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đừng lo, hãy để UB Academy xây dựng cho bạn một lộ trình ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước - cam kết vượt qua vòng nghiệp vụ. Trong khóa học này, bạn sẽ được:

 • Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm Tổng cục Dự trữ Nhà nước phần Kiến thức chung 
 • Hệ thống hoá toàn bộ văn bản pháp luật phần Nghiệp vụ
 • Hệ thống kiến thức Tiếng anh đặc thù cho các vòng thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đảm bảo đầu ra thi tuyển, tăng khả năng cạnh tranh với các ứng viên khác. Đăng ký nhận tư vấn ngay hôm nay!