messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Điều kiện thương mại quốc tế DPU, DAP, DDP

Tiếp nối bài trước về các điều kiện thương mại quốc tế, UB Academy mang đến cho bạn những kiến thức về điều kiện DPU, DAP, DDP trong hoạt động ngoại thương. Nếu bạn chưa hiểu rõ về

Tiếp nối bài trước về các điều kiện thương mại quốc tế, UB Academy mang đến cho bạn những kiến thức về điều kiện DPU, DAP, DDP trong hoạt động ngoại thương. Nếu bạn chưa hiểu rõ về những điều kiện thương mại quốc tế này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DPU – GIAO TẠI NƠI DỠ HÀNG

DPU (Delivered at Place Unloaded – Nơi đến quy định)

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

DPU (Delivered at Place Unloaded) – “Giao tại nơi dỡ hàng” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa sau khi đã dỡ khỏi phương tiện vận tải; được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi đến chỉ định.

“Place Unloaded” bao gồm bất kỳ nơi nào; dù có mái che hay không có mái che; như cầu cảng, kho, bãi container; hoặc ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng không. Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến địa điểm đó. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về bến và, nếu có thể, một điểm cụ thể tại bến hoặc tại cảng; hoặc nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu rủi ro đưa hàng hóa đến địa điểm đó. Người bán được khuyên nên ký hợp động vận tải đến đúng địa điểm đó.

Lưu ý:

Hơn nữa, nếu các bên muốn người bán chịu rủi ro và chi phí vận chuyển và dỡ hàng từ bên đến một địa điểm khá; thì nên sử dụng điều kiện DAP hoặc DDP.

Điều kiện DPU yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu hàng hóa, nếu cần. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu hay trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào hay tiến hành các thủ tục thông quan nhập khẩu.

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DAP – GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM

DAP (Delivery at Place – Nơi đến quy định)

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải; sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi rủi ro tới địa điểm đó. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó. Nếu người bán, theo hợp đồng vận tải phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến; thì người bán không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua; trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Lưu ý đối với điều kiện DAP:

Điều kiện DAP yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu; hoặc làm các thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu các bên muốn người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu; trả thuế và chi phí liên quan đến nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DDP.

ĐIỀU KIỆN DDP – GIAO ĐÃ TRẢ THUẾ

DDP (Delivery Duty Paid – Nơi đến quy định)

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

DDP (Delivery Duty Paid) – Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua; đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến; và đã sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định.

Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa tới nơi đến và có nghĩa vụ thông quan cho hàng hóa; không chỉ thông quan xuất khẩu mà còn thông quan nhập khẩu; trả các khoản thuế, phí và thực hiện các thủ tục cho thông quan xuất và nhập khẩu.

Điều kiện DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa của người bán.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm giao hàng cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi chi phí và rủi ro đưa hàng hóa tới địa điểm đó. Nếu người bán, theo quy định của hợp đồng vận tải, phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến; thì người bán không được đòi lại khoản phí này từ người mua; trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Lưu ý:

  • Các bên không nên sử dụng điều kiện DDP nếu người bán không thể trực tiếp; hay gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu.
  • Nếu các bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí thông quan nhập khẩu; thì nên sử dụng điều kiện DAP.
  • Mọi khoản thuế giá trị gia tăng (VAT); hay các loại thuế khác phải nộp khi nhập khẩu do người bán chịu; trừ phi có thỏa thuận khác một cách rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

Trên đây là bài viết về điều kiện thương mại quốc tế DPU, DAP, DDP có thể bạn sẽ cần đến. Đừng quên theo dõi Chuyên mục điểm tin UB Academy và Diễn đàn U&Bank để cập nhật những kiến thức mới về ngành.