messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Điều Kiện Hồ Sơ BIDV Đợt 1/2022

BIDV đã bắt đầu tuyển dụng đợt I năm 2022 với số lượng chỉ tiêu lớn. Nhận hồ sơ đến 11/03/2022. Các bạn ứng viên cập nhật chỉ tiêu và yêu cầu điều kiện hồ sơ BIDV tại bài viết này cùng UB Academy nhé. 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: Tại đây

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

điều kiện hồ sơ bidv đợt 1 2022

1. Vị trí nhân viên chuyên nghiệp

Vị trí tuyển dụng Vị trí công việc Mô tả công việc chính
Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng Quản lý khách hàng – Tham gia thực hiện các chương trình Marketing của BIDV, Chi nhánh đối với khách hàng,

– Tham gia thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh,

– Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu,

– Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV,

– Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng hợp lý các sản phẩm, dịch vụ của BIDV, đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (nếu cần),

– Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của BIDV, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc đáp ứng nhu cầu khách hàng theo quy trình, quy định.

– Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của BIDV.

Quản lý rủi ro – Phân tích toàn diện các hồ sơ, đề xuất tín dụng/đề xuất đầu tư của khách hàng, rà soát, đánh giá rủi ro tín dụng/đầu tư một cách độc lập, Lập báo cáo thẩm định rủi ro và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Triển khai thực hiện các chính sách, quy định của BIDV về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền của Chi nhánh,- Phân tích, đánh giá, đo lường, kiểm soát rủi ro, đề xuất các biện pháp xử lý và thực hiện báo cáo.

Kế hoạch tổng hợp – Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của đơn vị,

– Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh,

– Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh,

– Tham gia công tác quản lý, đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

Chuyên viên Quản trị tín dụng Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ tín dụng, lập tờ trình giải ngân, phát hành bảo lãnh, điều chỉnh tín dụng, báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chuyên viên nghiệp vụ kế toán Giao dịch viên – Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy giao dịch,

– Thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh. phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ,

– Thực hiện marketing/bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tại quầy giao dịch. Đầu mối tập hợp các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo và có đề xuất cải tiến để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng,

– Đầu mối đóng góp các ý kiến để cải tiến, sửa đổi quy trình, quy định các nghiệp vụ có liên quan,

– Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.

Kế toán – Trực tiếp xử lý hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tại phân hệ kế toán tổng hợp và phân hệ quản lý nội bộ,

– Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản của chi nhánh.

Chuyên viên Tổ chức Nhân sự – Trực tiếp quản lý dữ liệu nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng đối với cán bộ.

– Tham gia đề xuất, Tham mưu với lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị về triển khai thực hiện công tác tổ chức nhân sự và phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.

 2. Vị trí nhân viên nghiệp vụ

Vị trí tuyển dụng Vị trí công việc Mô tả công việc chính
Nhân viên nghiệp vụ tín dụng Quản lý Khách hàng – Tham gia thực hiện các chương trình Marketing của BIDV, Chi nhánh đối với khách hàng cá nhân,

– Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu,

– Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV,

– Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng hợp lý các sản phẩm, dịch vụ của BIDV, phố hợp với Chuyên viên cấp 7 đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (nếu cần),

– Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của BIDV, đề xuất cấp có thẩm quyền (dưới sự hướng dẫn của chuyên viên cấp 7) quyết định việc đáp ứng nhu cầu khách hàng theo quy trình, quy định,

– Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách ngân hàng bán lẻ của BIDV.

Nhân viên nghiệp vụ kế toán Giao dịch viên – Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy giao dịch,

– Thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh. phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ,

– Thực hiện marketing/bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tại quầy giao dịch. Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để phản ánh với lãnh đạo hoặc có các đề xuất cải tiến để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Nhân viên Tổ chức Nhân sự – Thực hiện quản lý dữ liệu nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng đối với cán bộ trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của Lãnh đạo phòng/chuyên viên được giao phụ trách, – Đầu mối thực hiện các báo cáo, mẫu biểu thống kê liên quan đến công tác nhân sự tại Chi nhánh.
Nhân viên Công nghệ thông tin – Trực tiếp thực hiện quản trị, vận hành, triển khai theo phân công có quy trình – quy định hoặc hướng dẫn cụ thể bằng tài liệu của cấp có thẩm quyền các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh,

– Trực kỹ thuật, bảo trì, xử lý sự cố theo kế hoạch, phân công và hướng dẫn cụ thể bằng tài liệu của cấp có thẩm quyền các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh,

– Thực hiện, vận hành, triển khai các các hoạt động Công nghệ thông tin của BIDV tại Chi nhánh theo sự giám sát của cán bộ phân công quản lý, giám sát, hỗ trợ.

III. ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ BIDV, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG

điều kiện hồ sơ bidv đợt 1 2022

1. Hồ sơ bao gồm

– Phiếu dự tuyển theo mẫu tại đây và thông tin thí sinh ứng tuyển: tại đây

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ/Đại học/Cao đẳng, bảng điểm các năm học có xác nhận của trường

+ Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, Bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có)

+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).

– File ảnh 4×6 của ứng viên (trường hợp nộp hồ sơ qua email) hoặc dán ảnh 4×6 vào Phiếu dự tuyển nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Điều kiện chung:

 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam
 • Tuổi đời không quá 35
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…
 • Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày 20/02/2022.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn của các vị trí tuyển dụng:

 • Chuyên viên nghiệp vụ:

a) Trình độ đào tạo:

* Đối với các chi nhánh (trừ chi nhánh Củ Chi):

– Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học CÔNG LẬP và một số trường đại học ngoài công lập có tên sau:

 • Đại học Duy Tân
 • Đại Học Nguyễn Tất Thành
 • Đại Học FPT
 • Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại học Hoa Sen
 • Đại học Lạc Hồng
 • Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
 • Đại học quốc tế Sài Gòn
 • Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP.HCM

Trong đó, KHÔNG BAO GỒM trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học. Đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học hệ chính quy.

– Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.

* Đối với chi nhánh Củ Chi:

– Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập, đại học ngoài công lập (bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học hệ chính quy.

– Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.

b/ Ngành đào tạo:

* Đối với vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ Tín dụng, nhóm nghiệp vụ Kế toán, Tổ chức nhân sự yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc các ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính  – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý, Luật theo quy định về ngành đào tạo của Bộ giáo dục.

* Đối với vị trí Công nghệ thông tin: chuyên ngành phù hợp thuộc các ngành Máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông theo quy định về ngành đào tạo của Bộ giáo dục.

c/ Trình độ ngoại ngữ:

* Đối với các chi nhánh (trừ chi nhánh Củ Chi): Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 437 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 123 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 41 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 4.0 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 450 điểm trở lên.

* Đối với chi nhánh Củ Chi: Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 410 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 110 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 35 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 3.5 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên.

d/ Trình độ tin học:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

e/ Kinh nghiệm công tác:

Xem xét ưu tiên đối với các thí sinh dự thi có kinh nghiệm công tác tại các lĩnh vực nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự tuyển, trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

 • Nhân viên nghiệp vụ:

a/ Trình độ đào tạo:

* Đối với các chi nhánh (trừ chi nhánh Củ Chi): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

* Đối với chi nhánh Củ Chi: Tốt nghiệp cao đẳng chính quy hoặc đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

b/ Ngành đào tạo:

tương tự như các vị trí Chuyên viên

c/ Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (được cấp trước ngày 15/01/2020) hoặc chứng chỉ B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 410 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 110 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 35 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 3.5 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên.

d/ Trình độ tin học:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Các ứng viên tại mục 2.1 đến 2.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định chung.

2.3. Đối tượng miễn thi Tiếng Anh tại vòng thi viết:

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL-PBT 475 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 150 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL IBT 52 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 5.0 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC 550 điểm trở lên hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành Tiếng Anh hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học nước ngoài học hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

Lưu ý: Các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEFL, IELTS, TOEIC) phải được cơ sở có thẩm quyền cấp và còn trong thời hạn hiệu lực. Các cơ sở có thẩm quyền cấp chứng chỉ bao gồm:

 • Đối với chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Đơn vị cấp chứng chỉ là ETS. Đại diện của ETS cấp chứng chỉ này tại Việt Nam là IIG Việt Nam (trên chứng chỉ/bảng điểm của TOEIC, TOEFL có ký hiệu của ETS).
 • Đối với chứng chỉ IELTS: Đơn vị cấp chứng chỉ là IDP Education – Australia, hoặc British Council (Hội đồng Anh), hoặc University of Cambridge ESOL.

2.4. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn (miễn thi viết):

Ứng viên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại các trường đại học sau:

 • ĐH Kinh tế quốc dân
 • Học viện Ngân hàng
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Ngân hàng TP HCM
 • ĐH Kinh tế TP HCM
 • ĐH Kinh tế – Đại học quốc gia HN
 • Đại học Ngoại thương

 (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).

* Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Ứng viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển.

Các ứng viên có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Kết luận

Trên đây là những yêu cầu cơ bản về hồ sơ ứng tuyển BIDV do UB Academy tổng hợp và biên soạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có được những giải đáp rõ ràng, cụ thể cho các khúc mắc của mình. Chúc bạn thành công trong những đợt thi tuyển sắp tới vào BIDV.

Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi cấp tốc BIDV do UB Academy trực tiếp tổ chức. Khóa học phù hợp với các bạn ứng viên không có nhiều thời gian tự ôn luyện hoặc muốn hệ thống lại kiến thức trước khi thi.

Đừng quên theo dõi chuyên mục điểm tin UB AcademyDiễn đàn U&Bank để cập nhật những tin tức mới nhất về ngành Ngân hàng.