messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Đề thi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Phần 2

Mình ứng tuyển và đc gọi đi test vào 2 vị trí Giao dịch viên và Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh của ngân hàng Á Châu (ACB)
Test Giao dịch viên gồm 27 câu IQ, 30 câu Tiếng Anh, 40 câu nghiệp vụ.
Test Chuyên viên gồm 27 câu IQ, 30 câu Tiếng Anh, 80 câu nghiệp vụ.
Đề IQ 2 vị trí giống nhau đến 90%, còn Tiếng Anh thì khoang 50% thôi. Dưới đây là một vài câu Tiếng Anh lúc thi xong còn thời gian mình ghi lại. Mọi người tham khảo nhé.

 

1. IBM is me of the biggest … companies in the world today.
2. The custumer are behaving far … the normally do.
3. Anna has MBA. She certanly very … to work for your company.
4. Demand for the new line of cars is up, …. (there for), productin will increase.
5. We are doing our best … slove problem arising in our organization.
6. I work a contruction company. We … roods, dams, bridger.
7. The employees … to work overtime on order to increase more productivity.
8. I don’t like warking … my own. I need other people to collsborate with.
9. The goods were damaged … from the factory to th warehouse.
10. Are u going to launch new model?. “We… We havent decided yet.”
11. The movement of cash in and out of business is called…
12. The level of consumer spending is growing … tha public spending.
13.The first thing an ad must do is to … the reader’s eye.
14. They can’t use that name because it’s a… trade mark.
15. Vietnam … about 500.000 tons of rice so far this year.
16. Meeting in 1996, … WTO ministers agreed on ” Plan of Action for Least”.

Nghiệp vụ cho Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp có kiến thức liên quan tới:

1. Hệ số tài chính: các chỉ số thanh toán nhanh, hiện hành, ROS, ROE, ROA, vốn lưu động ròng, kỳ thu tiền bình quân, vòng quay hàng tồn kho…
2. Câu hỏi về luật doanh nghiệp: hạn mức phê duyệt của tổng giám đốc trong công ty có Hội đồng quản trị, tỉ lệ cho vay tối đa của 1 Ngân hàng Thương mại đối với một khách hàng là bao nhiêu? ( 15% vốn tự có), hạn mức tối đa khi 1 Tổ chức tín dụng đầu tư vào 1 doanh nghiệp ( không quá 11% vốn điều lệ của Doanh nghiệp đó)…
3. Việt Nam gia nhập Asean năm nào?
4. AFTA?
5. BOT? BCC?
6. Điều gì xảy ra khi đồng tiền Việt Nam mất giá so với USD –> ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu như thế nào?
7. Hợp đồng thế chấp có hiệu lực từ lúc nào?
8. Tuổi vị thành niên là từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi?
9. Khi khủng hoảng xảy ra thì ngành nghề nào ảnh hưởng nhiều nhất?

 

10. Dân số Việt Nam năm 2009 là bao nhiêu
11. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương?
12. Có khoảng 15 câu hỏi về xử lý tình huống, kỹ năng chăm sóc khách hàng?
13. Quản lý khách hàng trọng yếu là gì?
14. Thế nào là khách hàng tiềm năng?
15. Chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước là như thế nào và thời điểm áp dụng?
16. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ rủi ro của các hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Thương mại?
…..
Mỗi phần thi của 3 phần IQ, Tiếng Anh và Nghiệp vụ các bạn được trên 50% là đậu rồi. Chúc các bạn thành công nhé.
 

UB Academy đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình tạo hồ sơ ứng tuyển và ôn tập.

Để kiểm cập nhật thêm thông tin ôn thi ngân hàng, vui lòng liên hệ Tư vấn viên Biện Thị Thu Hiền

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại:

Group: U&Bank – Học & làm nghề Ngân hàng

Fanpage: U&Bank

Website: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng & Hành chính công

Forum: Cộng đồng ngành Ngân hàng