messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Danh Mục Tài liệu Ôn thi Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước 2024

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ 2024

Số lượng: Tổng cục Dự trữ tuyển dụng 515 chỉ tiêu trên toàn quốc. Cụ thể

 • Chỉ tiêu tại 09 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: 42 chỉ tiêu
 • Chỉ tiêu tại 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: 473 chỉ tiêu (Bao gồm: Hà Nội, Tây bắc, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hai Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ)

Phân vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 09 vị trí việc làm như sau:

Vị trí

Chỉ tiêu

Chuyên viên về dự trữ nhà nước

94 chỉ tiêu

Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng

09 chỉ tiêu

Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

16 chỉ tiêu

Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin

12 chỉ tiêu

Văn thư viện

08 chỉ tiêu

Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia

126 chỉ tiêu

Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia

166 chỉ tiêu

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

24 chỉ tiêu

Kế toán viên

60 chỉ tiêu

 

II. Danh mục Kiến thức ôn thi Công chức Tổng Cục Dự trữ

Danh mục tài liệu Kiến thức chung vị trí chuyên viên

 • Hiến pháp 2013
 • Nghị định 30 về Công tác văn thư
 • Nghị định 90 về đánh giá
 • Nghị định 101 sửa đổi Nghị định 123
 • Nghị định 112 về xử lý kỷ luật
 • Nghị định 123 về cơ cấu tổ chức Bộ
 • Nghị định 138 về tuyển dụng
 • Nghị định số 87 2017 về cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính
 • Nghị quyết 76 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030
 • Quyet dinh 36 ve chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc
 • Văn bản hợp nhất Luật CBCC
 • Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức chính phủ
 • Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật

Danh mục tài liệu Kiến thức chung vị trí thủ kho bảo quản

 • Nghị định 90 về đánh giá
 • Nghị định 101 sửa đổi Nghị định 123
 • Nghị định 112 về xử lý kỷ luật
 • Nghị định 123 về cơ cấu tổ chức Bộ
 • Nghị định 138 về tuyển dụng
 • Nghị định số 87 2017 về cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính
 • Quyết định 36 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 • Văn bản hợp nhất Luật CBCC

Danh mục tài liệu Chuyên ngành vị trí Chuyên viên 

 • Luat Ngan sach nha nuoc 2015
 • Nghi dinh 56 quy dinh chi tiet Nghi quyet so 1024
 • Nghi dinh so 163 quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Ngan sach
 • Quyet dinh 36 ve chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc
 • Quyet dinh 135 ve co cau to chuc Cuc Du tru nha nuoc khu vuc truc
 • Quyet dinh 388 quy dinh co cau to chuc cua Cuc CNTT, TK và KĐ hang
 • Quyết định 982 quy định cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Tổng
 • Thông tư 131 sửa đổi bổ sung Thông tư 145
 • Thông tư 145 về kế hoạch dự trữ quốc gia
 • Văn bản hợp nhất Luật Dự trữ quốc gia
 • Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Văn bản hợp nhất Nghị định 94 và Nghị định 128
 • Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật
 • Thông tư 342 hướng dẫn thi hành Nghị định 163

 Danh mục tài liệu Chuyên ngành vị trí kế toán viên

UB Academy đồng hành cùng ứng viên trên con đường sự nghiệp mơ ước.

Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo Khóa luyện thi công chức do UB Academy trực tiếp tổ chức.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ đạt được điều gì?

 • Nắm vững kiến thức thi, đảm bảo 100% ứng viên vượt qua Vòng 1 và điểm số cạnh tranh ở Vòng 2
 • Luyện đề bám sát đề thi thực tế, luyện những bộ đề CHẮC CHẮN SẼ GẶP trong kỳ thi;
 • Vượt qua được mức điểm liệt;

Đăng ký tư vấn để UB Academy có thể tư vấn và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với bạn nhất! Cho dù bạn là ai, người mất gốc hay sinh viên chưa có kinh nghiệm, người đi làm nhiều năm quên hết kiến thức!