messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Một số chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại mà bạn cần biết sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây.

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA HỆ SỐ THU NỢ

Hệ số thu nợ = doanh số thu nợ/doanh số cho vay

Chỉ tiêu này phản ảnh hiệu quả trong việc thu nợ của ngân hàng

Nó phản ánh trong một thời kì nào đó, với doanh số cho vay nhất định ngân hàng thu về bao nhiêu đồng vốn

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

Hiệu quả sử dụng vốn = Tổng dư nợ/ tổng vốn huy động

Chỉ tiêu phản ánh ngân hàng cho vay bao nhiêu trong tổng vốn huy động được, đồng thời đánh giá khả năng huy động vốn của ngân hang

Nếu chỉ tiêu này lớn, một mặt phản ánh tình hình cân đối giữa huy động vốn và cho vay tốt, một mặt đánh già khả năng huy động vốn chưa tốt

Nếu chỉ tiêu này nhỏ, một mặt phản ánh tình hình cho vay chưa tốt, một mặt phản ánh tình hình huy động vốn tốt

Lưu ý:

Số liệu dư nợ lớn hơn huy động là bình thường đối với chi nhánh vì chi nhánh còn huy động tiền từ hội sở chuyển xuống; hoặc các chi nhánh khác chuyển sang.

Vì vậy đánh giá chỉ tiêu Hiệu quả sử dụng vốn = Tổng dư nợ/ Tổng vốn huy động của chi nhánh chỉ đúng ở mức độ tương đối. Về lý thuyết thì chỉ tiêu này không được lớn hơn 1, vì còn phải trích lập dự phòng; nhưng nếu phân tích ở 1 chi nhánh thì chỉ tiêu này đôi khi lớn hơn 1. Nếu bạn phân tích trên toàn hệ thống thì chính xác hơn.

Tuy nhiên bạn có thể giữ nguyên như vậy; và giải thích chi nhánh làm việc hiệu quả; giải ngân được nhiều nên phải huy động từ các chi nhánh khách chuyển sang.

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA VÒNG QUAY VỐN TÍN DỤNG (VÒNG)

Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ/ Dư nợ bình quân

(Trong đó dư nợ bình quân trong kì = (dư nợ đầu kì + dư nợ cuối kì)/2

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của Ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn.

Lưu ý:

Đối với những năm nào nhà nước đưa ra gói cứu trợ hoặc hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn (2009) thì năm đó vòng quay vốn tín dụng có thể cao hơn các năm khác (cần phải nhận định rõ).

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN

Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ

  • Đây là chỉ tiêu đánh già rủi ro tín dụng cũng như chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Chỉ tiêu này càng lớn thể hiện chất lượng tín dụng càng kém; và ngược lại. Theo quy định của NHNN hiện nay, chỉ tiêu này không được vượt quá 3%.
  • Cho thấy khả năng thu thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoảng vay.

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA HỆ SỐ RỦI RO TÍN DỤNG

Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dư nợ/ Tổng tài sản có

Hệ số này cho thấy tỷ trọng của các khoản mục tín dụng trong hoạt động của ngân hàng. Khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn; nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao.

Thông thường, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được chia thành 03 nhóm:

Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng xấu : là những khoản cho vay có mức độ rủi ro lớn nhưng có thể mang lại thu nhập cao cho ngân hàng. Đây là khoản tín dụng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng trung bình : là những khoản cho vay có mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và thu nhập mang lại cho ngân hàng là vừa phải. Đây là khoản tín dụng chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

Nhóm dư nợ của các khoản tín dụng có chất lượng tốt : là những khoản cho vay có mức độ rủi ro thấp nhưng có thể mang lại thu nhập không cao cho ngân hàng. Đây là khoản tín dụng cũng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

Trên đây là những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại bạn cần biết. UB Academy hi vọng bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn vê vấn đề này. Đừng quên theo dõi Chuyên mục điểm tin UB Academy và Diễn đàn U&Bank để cập nhật những tin tức mới nhất về ngành.