messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Chứng Chỉ CDCS Là Gì Và Những Điều Cần Lưu Ý

Tài trợ thương mại là một khái niệm lớn bao gồm nhiều nghiệp vụ và kỹ năng khác nhau. Những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Tài trợ thương mại, Xuất nhập khẩu, Logistics… là những người được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực này. Nếu bạn quan tâm và mong muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực L/C, bạn nên tìm hiểu và thi lấy chứng chỉ CDCS (Certified Documentary Credit Specialist). Nó giống như một tấm hộ chiếu để bạn có thể phát triển nghề nghiệp & trở thành Chuyên gia thanh toán quốc tế/tài trợ thương mại tại bất kỳ Ngân hàng nào. 

1. Chứng chỉ CDCS là gì?

CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) là một chứng nhận quốc tế uy tín cho nhân viên/ chuyên gia kiểm soát chứng từ L/C.

Người nhận được chứng nhận này có thể được xem là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra chứng từ.

Ở Việt Nam, số người có chứng nhận CDCS không nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc thi lấy CDCS là quá khó mà do thiếu thông tin.

Đề thi CDCS không khó và cách làm bài chủ yếu là trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm và thực hành kiểm tra chứng từ, không đòi hỏi phải viết và lý luận.

Nếu đăng ký thi CDCS, bạn sẽ được IFS gửi tài liệu hướng dẫn ôn tập. Nếu bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực tài trợ thương mại (thanh toán xuất nhập khẩu) từ 3 đến 5 năm; và có thời gian ôn tập, làm quen với cách thi CDCS, khả năng bạn nhận được CDCS rất cao.

Với các kiến thức và kỹ năng đạt được từ CDCS, bạn sẽ có đủ trình độ để thẩm định tính chính xác, hiệu quả và tính kinh tế cho tổ chức, doanh nghiệp. 

2. Kiến thức trong bài thi chứng chỉ CDCS

Chứng Chỉ CDCS Là Gì

CDCS bao gồm hai phần bắt buộc:

2.1 Unit 1 – Nguyên tắc giao dịch tín dụng chứng từ

Ở phần này, bạn sẽ được kiểm tra kiến thức về:

  • Các loại tín dụng chứng từ và việc sử dụng các khoản tín dụng chứng từ.
  • Vai trò, trách nhiệm và rủi ro liên quan đến các bên khác nhau của khoản tín dụng.
  • Các loại hình thanh toán; đặc điểm của tín dụng chứng từ.
  • Quá trình và các sản phẩm liên quan.
  • Tài liệu tài chính và thương mại cùng các quy tắc liên quan.

Phần này tập trung vào việc áp dụng các kiến ​​thức tài liệu chứng từ cơ bản.

2.2 Unit 2 – Quản lý việc cung cấp các giao dịch tín dụng chứng từ

Phần này kiểm tra khả năng quản lý các giao dịch tín dụng chứng từ và xác định các bất thường bằng cách áp dụng kiến ​​thức nghiệp vụ về phạm vi. Đồng thời, áp dụng các quy tắc liên quan, luật và quy định địa phương trong các tình huống và tài liệu hỗ trợ có độ phức tạp khác nhau.

3. Kết cấu đề thi CDCS (Thay đổi theo từng thời kỳ)

Chứng chỉ CDCS dành cho chuyên gia tín dụng chứng từ. Kỳ thi CDCS do IFSA hoặc IFS tổ chức diễn ra mỗi năm một lần vào thàng Tư. Bài kiểm tra được thực hiện trong ba giờ, chia thành hai phần:

  • Phần 1 (Nội dung trong Unit 1) – 83 câu trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm).
  • Phần 2 (Nội dung trong Unit 2) – 7 câu hỏi phân tích trắc nghiệm; tiếp theo là 3 bài tập tình huống. Mỗi bài có 5 câu hỏi kèm theo sau đó là 3 bài tập kiểm tra sự khác biệt.

4. Nội dung kiến thức ôn tập

Chứng Chỉ CDCS Là Gì

Đầu mục Nội dung kiến thức
1. Hiểu về các loại tính chất và cách sử dụng của LC ●   Hiểu về các loại điều kiện LC

●   Giao dịch LC cơ bản bao gồm sơ đồ cơ bản

●   Các loại LC

●   Tính chất cơ bản của LC

●   Các loại LC đặc biệt

●   Phân loại LC

●   Loại và tính chất

●   LC thương mại

●   LC dự phòng

2. Biết về quy tắc, chuẩn mực hướng dẫn và các điều kiện thương mại liên quan đến giao hàng theo hình thức LC ●   Incoterms 2020

●   UCP 600 – Uniform Custom and Practice for Documentary Credits

●   ISP98 – International Standby Practices

●   URR 725 – Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits

●   ICC decision on original documents (Appendix to ICC

●   publication 645 – ISBP)

●   ISBP 745

●   eUCP

3. Hiểu về các chính sách liên quan đến LC ●   Rửa tiền

●   Cấm vận

●   Tài trợ khủng bố

4. Hiểu biết về vai trò, nghĩa vụ các bên trong LC và quan hệ giữa chúng ●   Các bên trong LC bao gồm:

+ Ngân hàng phát hành

+ Ngân hàng thụ hưởng

+ Người yêu cầu mở LC

+ Người phát hành LC không phải bán

+ Ngân hàng xác nhận

+ Ngân hàng không bán

+ Ngân hàng chiết khấu

+ Ngân hàng thanh toán

+ Ngân hàng bồi hoàn

+ Ngân hàng hàng chuyển nhượng

+ Ngân hàng được chỉ định

+ Ngân hàng xuất trình

●   Vai trò và nghĩa vụ các bên liệt kê ở trên.

●   Mối liên hệ giữa các bên liên quan đến thanh toán

●   BTC phù hợp & từ chối BCT bất hợp lệ

●   Vai trò và nghĩa vụ trong bồi hoàn

5. Hiểu về các loại và phương thức thanh toán tín dụng trong phương thức LC Các loại thanh toán:

+ Trả ngay

+ Trả chậm

+ Chiết khấu

+ Chấp nhận thanh toán

●   Việc chuyển tiền

●   Các loại cam kết

●   Truy đòi và miễn trung gian

●   Tính tự động trong thanh toán LC

6. Hiểu về các chứng từ vận tải, chứng từ thương mại ●   Tính chất cách vận hành và quy tắc áp dụng cho các chứng từ vận tải

●   Chứng từ tài chính trong LC và các yêu cầu theo quy tắc ICC

●   Chứng từ tài chính thương mại:

+ Hối phiếu

+ Hoá đơn

+ Bảo hiểm

+ Xác nhận cân nặng

+ Xác nhận xuất xứ

+ Xác nhận đóng gói

+ Xác nhận kiểm định

7. Hiểu biết cách vận hành và các khó khăn liên quan đến chứng từ trong giao lệnh LC ●   Chứng từ cho các mục đích hành chính và cách kiểm vận hành và hoạt động liên quan với:

+ Hợp đồng

+ Phát hành

+ Thông báo trước

+ Thông báo xác nhận

+ Tu chỉnh

+ Chuyển nhượng

+ Xuất trình

+ Kiểm tra

+ Thanh toán từ chối

+ Đòi tiền

+ Bồi hoàn

●   Xuất trình kiểm và thanh toán/từ chối

●   Xác định xử lý chứng từ bất hợp lệ

●   Xuất trình điện tử

●   Vấn đề trong xử lý giao dịch LC

8. Hiểu và quản lý rủi ro liên quan giao dịch LC ●   Các loại rủi ro

+ Vận hành

+ Tín dụng

+ Tỷ giá

+ Lừa đảo

+ Luật

+ Chính trị

●   Khác:

+ Rửa tiền

+ Cấm vận

+ Tài trợ khủng bố

+ Phát hiện và kiểm soát  rủi ro

●   Rủi ro các bên liên quan trong LC

9. Hiểu về các sản phẩm liên quan đến giao dịch LC ●   Thư cam kết

●   Giải phóng hàng air

●   Chuyển nhượng tiền

●   Tái tài trợ

●   Cam kết bồi hoàn

10. Có thể quản trị các chứng từ vận chuyển, thương mại và tài chính trong LC Vận dụng và phân tích chứng từ vận tải, thương mại và tài chính dùng trong LC để đề xuất các hoạt động phù hợp và quản lý giao dịch LC

Trên đây là thông tin về chứng chỉ CDCS do UB Academy tổng hợp và biên soạn. Hi vọng bạn đã hiểu hơn về chứng chỉ quốc tế này. Đừng quên theo dõi trang tin tức cập nhật thông tin nhanh nhạy về ngành Tài chính Ngân hàng:Tổng hợp Đề thi Ngân hàngDiễn đàn U&Bank để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng.