messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Cập nhật những thay đổi trong kỳ tuyển dụng đợt II/2023 của ngân hàng BIDV

Những thay đổi mới nhất trong kỳ tuyển dụng thứ 2 trong năm 2023 của ngân hàng BIDV. Bạn đã biết chưa?

I. CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ TUYỂN DỤNG BIDV ĐỢT II/2023

Hình thức thi BIDV: Tổ chức thi tại Chi nhánh, thi trên máy

Thời gian thi: 28/10 (dự báo)

Thời gian phỏng vấn: Có thể chỉ cách vòng 2: Tối đa 3 ngày (có thể có chi nhánh thi xong sẽ gọi đi phỏng vấn luôn). Vì vậy: Cần ôn tập phỏng vấn luôn cùng ôn thi Nghiệp vụ

Sau khi có kết quả của 2 vòng, mỗi chi nhánh sẽ tổng hợp và gửi lại cho HO, sau đó dự báo đầu tháng 11 các chi nhánh sẽ sẵn sàng để nhận nhân viên mới.

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI NGÂN HÀNG BIDV

  • Kinh tế học chiếm 10%: Sản lượng quốc gia, Tổng cung và tổng cầu, Chính sách tài khoá, Chính sách tiền tệ, Thị trường ngoại hối;

  • Luật Ngân hàng chiếm 10%: Luật Tổ chức tín dụng và Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro.

  • Lý thuyết ngân hàng thương mại chiếm 12%: Lý thuyết cho vay, Lý thuyết bảo lãnh, Lý thuyết đảm bảo tín dụng, Phương thức cấp tín dụng (Nghiệp vụ triết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán)

  • Bài tập lớn chiếm 20%: Bài tập tính lãi vay, bài tập cho vay từng lần; bài tập cho vay theo hạn mức tín dụng, bài tập chiết khấu, Bài tập tài trợ dự án bài tập lớn

  • Tài chính doanh nghiệp chiếm 28%: Luật Doanh nghiệp, BCTC (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ), bài tập tài trợ dự án

  • IQ (Số, hình ảnh, chữ, toán logic)

III. HƯỚNG DẪN KHUNG ÔN TẬP BIDV