messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Bao thanh toán và quy trình bao thanh toán

Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán. Vậy quy trình bao thanh toán như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các bước trong quy trình bao thanh toán.

Quy Trình Bao Thanh Toán

Bước 1: Thẩm định hồ sơ và kí Hợp đồng bao thanh toán

Trong bước này, các công việc cần tiến hành như sau:

  • Người bán kí Hợp đồng thương mại với người mua;
  • Người bán làm thủ tục xin tài trợ bao thanh toán;
  • Đơn tài trợ bao thanh toán làm theo mẫu và gửi cho Ngân hàng thương mại hoặc công ty Tài Chính mà mình tin cậy có uy tín.

Các tài liệu liên quan có thuyết minh liên quan như:

  • Hợp đồng thương mại
  • Tên, địa chỉ các bên liên quan
Thẩm định tài trợ

Sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng, Ngân hàng thương mại hoặc Công ty Tài chính tiến hành thẩm định theo nội dung sau:

  • Thẩm định người mua (Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh,tình hình tài chính,uy tín trong quan hệ giao dịch….);
  • Thẩm định tình hình người bán (Tính khả thi,Tính ổn định…).

Khi Hợp đồng bao thanh toán sau khi đã được thẩm định an toàn các doanh nghiệp nói trên; hai bên kí Hợp đồng bao thanh toán. Trong đó, bên bao thanh toán là Ngân hàng thương mại; hoặc công ty Tài chính (bên tài trợ) và bên bán (bên được tài trợ).

Bước 2: Người bán thực hiện hợp đồng thương mại

Người bán tiến hành giữ hàng đi cho người mua theo các điều kiện và điều khoản của hợp đồng giao dịch đã kí kết với người mua.

Bước 3: Người bán nộp bộ chứng từ xin tài trợ bao thanh toán

Người bán lập chứng từ hóa đơn và nộp trực tiếp cho đơn vị bao thanh toán.
Kèm theo những văn bản chuyển nhượng khoản nợ (chuyển nhượng quyền hưởng lợi) cho đơn vị bao thanh toán. Chỉ những khoản nợ có thời hạn không quá sáu tháng mới được bao thanh toán.

Bước 4: Đơn vị bao thanh toán thẩm định và thực hiện tài trợ

Nhận được bộ chứng từ và văn bản chuyển nhượng nợ của người bán; đơn vị bao thanh toán cần thẩm định lại tính trung thực chính xác của bộ chứng từ do người bán nộp vào; thẩm định người mua và có ý kiến phản hồi của người mua về hàng hóa dịch vụ mà người bán đã cung ứng.
Sau khi đã khẳng định hoàn toàn đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp; đơn vị bao thanh toán thực hiện việc thanh toán ngay cho người bán bằng việc ghi “Có” vào tài khoản tiền gửi của bên bán; đồng thời gửi bộ chứng từ cho bên mua.
Số tiền đơn vị bao thanh toán hoàn trả ngay cho người bán là số tiền ứng trước, từ 50% đến 80% giá trị bộ chứng từ.

Bước 5: Hoàn tất quy trình bao thanh toán

Khi chứng từ đến hạn bao thanh toán:

  • Đơn vị bao thanh toán gửi yêu cầu thanh toán cho người mua (thông qua ngân hang của người mua);
  • Bên mua thanh toán toàn bộ số tiền theo bộ chứng từ cho đơn vị bao thanh toán;
  • Đơn vị bao thanh toán xác định số tiền phải thanh toán cho bên thanh toán để hoàn tất quy trình bao thanh toán.

Trên đây là quy trình bao thanh toán có thể bạn cần biết nhằm phục vụ công việc của mình. Hi vọng bài viết do UB Academy biên soạn đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về quy trình bao thanh toán. Đừng quên theo dõi chuyên mục Kiến thức UB Academy, Diễn đàn U&Bank va Blog LearnID để cập nhật nhiều kiến thức hay về ngành.