messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Viên Chức 2022

Lương thưởng chính là một trong những vấn đề luôn được người lao động quan tâm hàng đầu khi lựa chọn ứng tuyển vào một vị trí nào đó tại các doanh nghiệp . Để có cái nhìn tổng quan và có thêm cơ sở trong quyết định lựa chọn một vị trí phù hợp với bản thân,, hãy tham khảo bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022 chi tiết nhất do UB Academy tổng hợp dưới đây.

1. Tìm hiểu về mức lương cơ sở đối với công chức viên chức 2022

Mức lương cơ sở được coi là căn cứ để tính ra bảng lương cán bộ công chức viên chức. Áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì hiện tại mức lương cơ sở 2022 đối với công chức viên chức là 1.490.000 đồng/tháng. 

Cũng theo nghị định này thì mức lương cơ sở có thể sử dụng để làm căn cứ cho việc:

  • Tính mức lương cụ thể trong các bảng lương cán bộ công chức viên chức,….. Ngoài ra thì cũng sẽ tính thêm các mức phụ cấp cũng như các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
  • Tính mức hoạt động phí hoặc mức sinh hoạt phí dựa trên quy định của pháp luật từ trước đó.
  • Tính các khoản được trích ra theo mức lương cơ sở.
  • Tính các chế độ được hưởng dựa trên mức lương cơ sở.

Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính bảng lương cán bộ công chức viên chức

2. Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

Trước khi tìm hiểu cụ thể về bảng lương cán bộ công chức viên chức thì UB Academy sẽ giới thiệu đến bạn cách để tính lương của cán bộ công chức viên chức năm 2022:

Dựa trên khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội thì hiện tại mức lương cơ sở năm 2022 của cán bộ công chức viên chức thì vẫn áp dụng theo nghị định từ năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Và mức lương sẽ được tính theo công thức sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở × hệ số lương hiện hưởng.

Dựa trên các quy định đã ban hành cùng với hệ số lương được quy định kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức cùng lực lượng vũ trang đã được sửa đổi bổ sung thì bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022 đã được cập nhật:

Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

3. Chế độ nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022

Tiếp tục dựa trên Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì chế độ nâng lương của cán bộ công chức viên chức sẽ được quy định như sau:

  • Trong bất cứ cơ quan nhà nước nào và với những người sử dụng chức danh cán bộ và công chức có xuất hiện tên ngạch và thuộc đối tượng áp dụng ở bảng 3 thì xếp lương tương ứng quy định ở bảng này. 
  • Hệ số lương của các ngạch loại C1, C2 và C3 thì phải tính kèm yếu tố điều kiện lao động cao hơn so với bình thường.
  • Trong quá trình chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới thì cần phải lưu ý rằng: Nếu bậc lương cũ đã cao hơn bậc lương mới cuối cùng ở trong này thì những bậc này sẽ được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên. Những phần trăm phụ cấp này thì phải vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng ở trong ngạch.

Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022

Chế độ nâng lương của cán bộ công chức viên chức 2022

Đối với những cán bộ công chức viên chức đủ tiêu chuẩn và vẫn còn ngạch trên ở trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được xem xét để đi thi nâng ngạch như sau:

  • Đối với những cán bộ công chức viên chức loại B và loại C thì không có quy định về mặt thời gian tối thiểu làm việc.
  • Đối với cán bộ, công chức, viên chức loại A0 và loại A1 thì thời gian tối thiểu làm việc là 9 năm trong ngạch. 
  • Đối với cán bộ, công chức, viên chức loại A2 thì thời gian tối thiểu làm việc là 6 năm trong ngạch.

4. Kết luận

Như vậy qua bài viết trên thì chắc hẳn bạn đã có cái nhìn chi tiết và cụ thể hơn về bảng lương cán bộ công chức viên chức 2022. Hãy tiếp tục đồng hành cùng UB Academy trong thời gian sắp tới để không bỏ lỡ bất cứ thông tin hữu ích nào trong lĩnh vực Công chức – Ngân hàng –  Tài chính nhé.