messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19 – Hãy thực hiện ngay hôm nay !

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh trên toàn quốc hãy thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện.

 

Hãy tải phần mềm ứng dụng NCOVI tại địa chỉ https://onelink.to/3e6wap hoặc truy cập cổng khai báo điện tử (https://suckhoetoandan.vn/; https://tokhaiyte.vn/) để điền thông tin và làm theo các bước hướng dẫn.

 

Các gia đình học sinh hãy giúp đỡ, động viên con em mình trong việc khai báo. Khai báo y tế tự nguyện – Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19 – Hãy thực hiện ngay hôm nay !