Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Vũ Thủy Chung

3:25 - 4/12/2013

  |   Lượt xem: 894   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Đến năm 2013, bà Vũ Thủy Chung đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng với nhiều vị trí khác nhau như Chuyên viên Thanh toán Quốc tế, trưởng phòng thanh toán quốc tế, trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán Quốc tế như hiện nay.