Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

Tầm nhìn và sứ mệnh

7:33 - 21/10/2013

  |   Lượt xem: 10055   |   Đăng tại: Nội bộ

tam nhin

Với xuất phát điểm từ Cộng đồng, chúng tôi tồn tại và phát triển vì Cộng đồng, vì giá trị đích thực của xã hội. Chúng tôi chú trọng vào việc phát triển con người gắn kết với phát triển Doanh nghiệp bền vững theo mô hình Doanh nghiệp xã hội.