Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Khối Nguồn vốn của Ngân hàng TMCP

Công việc của Khối Nguồn vốn Ngân hàng TMCP là gì?

Đã nghe nhiều về vị trí tuyển dụng ở Khối Nguồn vốn (Treasury) của Ngân hàng TMCP, nhưng bạn đã thực sự hiểu chuyên viên ở Khối nghiệp vụ này…

Xem chi tiết »