Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
thư tín dụng đặc biệt

Các loại thư tín dụng đặc biệt

Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh…

Xem chi tiết »