Cách viết Thư giới thiệu khi ứng tuyển hồ sơ online

Thư giới thiệu đính kèm bản CV ứng tuyển là một yếu tố không bắt buộc. Tuy nhiên, hồ sơ của bạn sẽ trở nên thu hút và ấn tượng hơn nếu được đính kèm một bức thư giới thiệu lịch sự. Về cơ bản, có thể hiểu Thư giới thiệu là bản “chào hàng” … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.