Kinh nghiệm thi viết Ngân hàng – Khó hay dễ?

Thi viết vào Ngân hàng là một vòng thi căng thẳng và có tính chất chọn lọc ứng viên rất gắt gao. Thông thường, vòng thi viết sẽ bao gồm 4 phần là Nghiệp vụ, Tiếng Anh, IQ và Logic. Trong đó, phần dễ ăn điểm nhất có lẽ là IQ Logic. Và phần khó … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.