Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Tài khoản kế toán cho vay

Tài khoản và chứng từ trong kế toán cho vay

Nghiệp vụ kế toán là một nghiệp vụ cơ bản trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đối với nhân viên kế toán, hoặc những bạn có ý định làm…

Xem chi tiết »
hạch toán kế toán Ngân hàng

Văn bản quy định việc hạch toán kế toán Ngân hàng

Làm việc trong ngành liên quan đến hạch toán kế toán, nhân viên Ngân hàng cần phải nắm chắc những văn bản quy định; đảm bảo công việc được hoàn…

Xem chi tiết »