Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Hà Thu Hiền

3:20 - 4/12/2013

  |   Lượt xem: 797   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Đến năm 2013 bà Hiền đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng. Bà đã kinh qua các vị trí khác nhau như: Giao dịch viên, Kiểm soát viên, Cán bộ quản lý dự án chuyển đổi hệ thống Ngân hàng, Trưởng bộ phận Cải tiến Quy trình trước khi giữ chức vụ Giám đốc vùng Dịch vụ Khách hàng tại VPBank như hiện nay. Tại UB, bà đang là Thành viên Hội đồng Quản trị.