Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Giảng viên VietinBank

9:58 - 26/07/2013

  |   Lượt xem: 405   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Giảng viên đào tạo đang trực tiếp công tác tại VietinBank, với vị trí Trưởng phòng giao dịch, thuộc Chi nhánh Top 5 hệ thống. Giảng viên có kinh nghiệm >10 năm tại Ngân hàng, trải qua các vị trí Kinh doanh từ các Ngân hàng TMCP tư nhân đến các đơn vị quốc doanh, có kiến thức nền tảng & kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về hoạt động Khách hàng Doanh nghiệp.