GV Vietcombank

phong.nh

Giảng viên đào tạo đang trực tiếp công tác tại Vietcombank, với kinh nghiệm làm việc > 6 năm và nắm giữ chức vụ Quản lý trung gian như Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm..

Chia sẻ bài viết

Khóa Học Tương Tự

Xem Các Khóa Học Khác >
Thu Gọn Các Khóa Học <

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.