Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

GV Vietcombank

10:12 - 25/07/2012

  |   Lượt xem: 324   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Giảng viên đào tạo đang trực tiếp công tác tại Vietcombank, với kinh nghiệm làm việc > 6 năm và nắm giữ chức vụ Quản lý trung gian như Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm..