Giới Thiệu

Hotline

024.3232.1999

Giá trị cốt lõi

7:33 - 21/10/2013

  |   Lượt xem: 7756   |   Đăng tại: Giới Thiệu

gtcl

Kiên định với giá trị cốt lõi được xác định ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi xây dựng Doanh nghiệp, Hệ sinh thái Doanh nghiệp theo mô hình định hướng Doanh nghiệp xã hội – luôn đặt lợi ích xã hội, lợi ích cho con người làm phương châm hành động, kinh doanh.