Bùi Thị Tuyến

phong.nh

Chị Tuyến là Giảng viên đào tạo nội bộ tại UB Academy từ năm 2014. Chị Tuyến có hơn 10 năm kinh nghiệm làm Kiểm toán, Thẩm định, Kiểm tra Kiểm soát nội bộ tại Doanh nghiệp FDI & hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Chị Tuyến có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Quy trình, Chính sách Tín dụng & Đào tạo Nhân viên nội bộ.

Chia sẻ bài viết

Khóa Học Tương Tự

Xem Các Khóa Học Khác >
Thu Gọn Các Khóa Học <

Bài Viết Liên Quan

Đặng Quốc Việt Đọc Tiếp
Trần Ngọc Minh Đọc Tiếp

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.