Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Bùi Thị Tuyến

7:25 - 3/12/2013

  |   Lượt xem: 390   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Chị Tuyến là Giảng viên đào tạo nội bộ tại UB Academy từ năm 2014. Chị Tuyến có hơn 10 năm kinh nghiệm làm Kiểm toán, Thẩm định, Kiểm tra Kiểm soát nội bộ tại Doanh nghiệp FDI & hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Chị Tuyến có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Quy trình, Chính sách Tín dụng & Đào tạo Nhân viên nội bộ.